Přeskočit na navigaci


O PIS

PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA

je příspěvková organizace hl. m. Prahy. Byla založena 1. 1. 1958, avšak řada pracovišť má historii ještě delší. V roce 1958 byla jejich činnost znovuobnovena a byly spojeny do nové organizace pod novým jménem. Např. pracoviště informací a dokumentace navázalo na Ústřední informační službu proponovanou v r. 1947 podle vzoru francouzské informační služby S´il vous plait, vlastivědný útvar pak na předválečné Sdružení pro povznesení památek Prahy.

Mezi naše hlavní úkoly dnes patří propagovat město, seznamovat domácí i zahraniční zájemce  s jeho památkami, s pražskou  kulturou i historií, shromažďovat  a poskytovat zájemcům kvalitní a objektivní informace a zajišťovat turistické služby pro návštěvníky našeho hlavního města.

Informace poskytujeme v turistických informačních centrech, která se nacházejí ve Staroměstské radnici, v Rytířské 31, v hale Hlavního nádraží, na Letišti Praha-Ruzyně a  v Malostranské mostecké věži. Dalším významným zdrojem informací jsou internetové stránky www.praguewelcome.cz, jejichž první verze byla uživatelům internetu k dispozici již od r. 1995.

Pro zájemce o kulturní život v metropoli vydáváme měsíčník Přehled kulturních pořadů v Praze, kulturní periodikum s nejdelší tradicí v Praze. Je významnou dokumentací kulturní nabídky města a k dispozici je v prodejnách a stáncích s novinami a též na internetu.

Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy se podílíme na vydávání turistických brožur, které jsou určeny pro návštěvníky našeho města, pro touroperátory i pro propagaci Prahy na významných turistických veletrzích a dalších prezentačních akcích po celém světě.

Pražská informační služba je organizace pověřená MHMP ke správě historických památek města, konkrétně Prašné brány, Staroměstské mostecké věže, Malostranské mostecké věže, věže chrámu sv. Mikuláše, Petřínské rozhledny, Bludiště a zámku Ctěnice.

Pro návštěvníky města zajišťujeme komplexní rezervační služby od ubytování, přes zajištění stravování a vstupenek na kulturní pořady až po průvodcovské služby.

Zejména pro českou klientelu jsou určeny vlastivědné vycházky na zajímavá místa s odborným výkladem erudovaných průvodců.

Vychováváme vysoce kvalifikované průvodce Prahou v odborných kurzech včetně jazykové výuky, praktického cvičení  a doškolování. Vyškolení průvodci zaručují průvodcovské služby nejvyšší kvality odborné i jazykové.  

V posledních letech řada našich činností zaznamenává zřetelný pokrok, rozšiřují a zkvalitňují se naše služby. Rádi bychom, aby nás naši zákazníci i celé okolí chápalo tak, jak se jmenujeme - jako službu, prospěšnou jednotlivcům i podnikatelským subjektům, Pražanům i návštěvníkům města, jako službu prospěšnou městu Praze.

Pražská informační služba je aktivním členem těchto národních i mezinárodních organizací a sdružení:  PAKT - Pražská asociace kongresové turistiky, A.T.I.C. - Asociace turistických informačních center, ECM - European Cities Marketing a CEE – Central European Experience.