Přeskočit na navigaci


O archivu

Vážení návštěvníci digitálního archivu Pražské informační služby,

dovolujeme si Vás pozvat do unikátní sbírky výstřižků Pražské informační služby. Informace, které jsme získali mnohaletou a pečlivou dokumentací novin, časopisů a knih, jsou napsány nebo nalepeny na karty a uchovány v kartotékách. Vám je nyní předkládáme v digitalizované podobě. Celkově je v kartotékách uloženo a roztříděno na několik set tisíc archivních dokumentů. Tímto způsobem sbíráme informace od roku 1958. Některé výstřižky jsou ještě starší, protože pracoviště informací a dokumentace existovalo ještě před vznikem Pražské informační služby.

Výstřižky využíváme k práci u telefonních informací, na webových stránkách, při tvorbě turistických informačních brožur. Jsou důležitým zdrojem informací pro úřady, instituce, firmy a v neposlední řadě pro širokou veřejnost.

Chceme Vás upozornit, že archiv sloužil a slouží jako interní pracovní pomůcka, proto můžete na některých záznamech vidět podtržené důležité informace nebo připisování dalších poznámek a údajů k danému tématu.

Výstřižky dokumentují dobové události a dění tak, jak to viděl tehdejší tisk. Nyní máte možnost nahlédnout do tohoto ojedinělého archivu a do kartoték Pražské informační služby. Jsou informace, které stárnou, a tím se znehodnocují, jiné naopak stářím získávají.

Digitalizace archivu je práce časově i technologicky poměrně náročná. V současné době vám předkládáme k nahlédnutí betaverzi digitálního archivu, který bude kompletně hotový v roce 2012.